Profil lingwistyczny

W klasie lingwistycznej uczniowie rozszerzają i realizują swoje pasje w nauce języków obcych oraz języka ojczystego. Kierunek ten daje wiele możliwości rozwoju, swoją naukę można kontynuować na studiach lub wybrać np. zawód tłumacza. Połączenie języków z wiedzą geograficzną (kolejny rozszerzony przedmiot) powoduje kolejne możliwości zawodowe związane z turystyką, hotelarstwem. Nauka języków w dzisiejszym świecie to podstawa do podróżowania, studiowania za granicą dowolnych kierunków nauki, to po prostu łatwiejszy start młodego człowieka w dorosłym życiu.

Duża ilość godzin pozwala na swobodne konwersacje
oraz na pracę nad gramatyką i zdobycie solidnej wiedzy.

Klasy max. 18 osób. Serdecznie zapraszamy!!!

Szkolny plan nauczania

  • Typ szkoły: Liceum Ogólnokształcącego - 3-letni okres nauczania
  • Podbudowa programowa: gimnazjum
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III LICZNA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4 1 4 1 4 1 450
2 JĘZYK ANGIELSKI 3  2 3 2 3 2 450
3 JĘZYK NIEMIECKI 2  2 2 3 2 3 420
4 JĘZYK WŁOSKI 3   3   3   270
5 WIEDZA O KULTURZE 1           30
6 HISTORIA 2           60
7 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1           30
8 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2           60
9 GEOGRAFIA 1 1   3    3 240
10 BIOLOGIA 1     1     60
11 CHEMIA 1           30
12 FIZYKA 1           30
13 MATEMATYKA 3 1 4 1 3 1 390
14 INFORMATYKA 1           30
15 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   270
16 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1           30
17 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   90
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
17 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO     2 2 120
18 RETORYKA         1 30
  JĘZYKOZNAWSTWO   1   2 2 150
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 39 35 34 2970

Wybór przedmiotów - obowiązuje od semestru III.
Od III semestru słuchacz musi wybrać min. dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym. W ofercie naszej szkoły, są to:

  • chemia
  • biologia
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
  • geografia
Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.