Plany Lekcji

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1A
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45     w-f ch/dz j. polski matematyka
2 08:45 - 09:30     w-f ch/dz j. polski  geografia
3 09:40 - 10:25     w-f ch/dz  EdB geografia
4 10:25 - 11:10 j. hiszpański (s.9)/ j. niemiecki s.12/j.włoski (s.15)   biologia j. angielski p/R (s.9) historia
5 11:30 - 12:15  j. hiszpański (s.9)/ j. niemiecki s.12/j.włoski (s.15)  chemia informatyka matematyka j. angielski p/R (s.9)
6 12:15 - 13:00  j. hiszpański (s.9)/ j. niemiecki s.12/j.włoski (s.15)  chemia fizyka  WOS j. angielski p/R (s.9) 
7 13:10 - 13:55 biologia  PP  fizyka  muzyka  j. angielski p/R (s.9)
8 13:55 - 14:40  dziennikarstwo PP prawo historia wychowawcza
9 14:45 - 15:30  dziennikarstwo j. polski  matematyka matematyka  
10 15:30 - 16:15  prawo j. polski      

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Damian Romaniak - dzien-praw - sala 12

Plan lekcji 1a

Plan lekcji

KLASA 1A

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1B
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45   j. francuski w-f ch/dz   fizyka
2 08:45 - 09:30   j. francuski w-f ch/dz    matematyka
3 09:40 - 10:25  j. polski j. angielski p/R (s.12)  w-f ch/dz  matematyka  j. polski
4 10:25 - 11:10 j. hiszpański (s.9)/j. włoski (s.15)/j. niemiecki (s.12)  j. angielski p/R (s.12) matematyka matematyka j. włoski/j. niemiecki (s.4)
5 11:30 - 12:15 j. hiszpański (s.9)/j. włoski (s.15)/j. niemiecki (s.12) PP biologia EdB j. włoski/j. niemiecki (s.4)
6 12:15 - 13:00 j. hiszpański (s.9)/j. włoski (s.15)/j. niemiecki (s.12)  PP  j. polski muzyka  
7 13:10 - 13:55 wychowawcza  chemia j. angielski p/R (s.9)  WOS  
8 13:55 - 14:40 j. polski historia biologia historia  
9 14:45 - 15:30  j. angielski p (s.15)/R (s.9) geografia  informatyka  geografia  
10 15:30 - 16:15     chemia    

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Maria Janusz - lingwistyczna - sala 15

Plan lekcji 1b

Plan lekcji

KLASA 1B

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 1C
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45    chemia  informatyka   biologia
2 08:45 - 09:30 j. polski j. polski  j. polski   biologia
3 09:40 - 10:25 fizyka  PP  j. polski   wychowawcza
4 10:25 - 11:10 j. niemiecki (s.12)/j.włoski (s.15)/ j. hiszpański (s.9)  PP  informatyka j. angielski p (s.12)/R historia
5 11:30 - 12:15 j. niemiecki (s.12)/j.włoski (s.15)/ j. hiszpański (s.9) historia w-f ch/dz muzyka j. angielski p (s.8)/R
6 12:15 - 13:00 j. niemiecki (s.12)/j.włoski (s.15)/ j. hiszpański (s.9) matematyka w-f ch/dz   matematyka j. angielski p (s.8)/R 
7 13:10 - 13:55   matematyka  w-f ch/dz  matematyka j. angielski p (s.8)/R 
8 13:55 - 14:40 j. francuski geografia   EdB  geografia
9 14:45 - 15:30 j. francuski matematyka   WOS  
10 15:30 - 16:15       chemia  

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Witold Konopka - mat-bio - sala 9

Plan lekcji 1c

Plan lekcji

KLASA 1C

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 2A
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 j.niem p (s.14)/mat.wyr. geografia R  j. hiszpański (s. 14)/ j.włoski chemia dziennikarstwo
2 08:45 - 09:30 j.niem.p (s.14)/mat.wyr. chemia R (s.14)/geografia R   j.  hiszpański (s. 14)/j.włoski chemia dziennikarstwo
3 09:40 - 10:25 wychowawcza chemia R (s.14)/geografia R   j. hiszpański (s. 14)/j. włoski j. polski  biologia
4 10:25 - 11:10 fizyka informatyka historia j. polski  biologia
5 11:30 - 12:15 prawo informatyka j. polski j. angielski p/R (s. 7C)  matematyka
6 12:15 - 13:00 prawo j. angielski p/R (s. 7C) j. polski  j. angielski p/R (s. 7C)  matematyka
7 13:10 - 13:55 historia j. angielski p/R (s. 7C)  matematyka geografia  fizyka
8 13:55 - 14:40  w-f ch/dz WOS R (s.13)  matematyka geografia  historia R/biologia R (s.14)
9 14:45 - 15:30  w-f ch/dz WOS R (s.13)   j. polski R  EdB  historia R/biologia R (s.14)
10 15:30 - 16:15 w-f ch/dz    j. polski R WOS  

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Anna Michałek-Simińska - sala 13

Plan lekcji 2A

Plan lekcji

KLASA 2A

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 2B
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45  fizyka R(s.7c)/j.niem p(s.14)/mat.w geografia R(s.13) j.hiszp./j.włoski(s.13) matematyka j. francuski
2 08:45 - 09:30  fizyka R(s.7c)/j.niem p(s.14)/mat.w chemia R/geografia R (s.13) j.hiszp./j.włoski (s.13) j.angielski p/R(s.4) j.francuski/j.niem.R (s.4)
3 09:40 - 10:25 biologia  chem.R/geografia R (s.13) j.hiszp./j.włoski (s.13) j.angielski p/R(s.4) j.francuski/j.niem.R (s.4)
4 10:25 - 11:10  biologia chemia fizyka  EdB  j. polski
5 11:30 - 12:15  informatyka historia matematyka  geografia  j. polski
6 12:15 - 13:00 informatyka historia matematyka geografia  wychowawcza
7 13:10 - 13:55 j.angielski p (s.14)/R (s.9) WOS j. hiszpański B chemia matematyka
8 13:55 - 14:40 j.angielski p (s.14)/R (s.9)   WOS R (s.13)/j. włoski (s.8c) j. hiszpański B  w-f ch/ dz historia R/biologia R (s.14)
9 14:45 - 15:30 j. polski WOS R(s.13)/j. włoski (s.8c)    w-f ch/ dz historia R/biologia R (s.14)
10 15:30 - 16:15 j. polski j. francuski R (s.8c)   w-f ch/ dz   

PP - podstawy przedsiębiorczości

Wychowawca: Maria Salska-Rybak - sala 14

Plan lekcji 2B

Plan lekcji

KLASA 2B

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 2C
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 fizyka R/mat.w geografia R (s.13) j. hiszp. (s.14)/ j. włoski (s.13) WOS geografia
2 08:45 - 09:30 fizyka R/mat.w chemia R (s.14)/geogr.R (s.13)/matem.R j. hiszp. (s.14)/ j. włoski (s.13)   wychowawcza  j. polski
3 09:40 - 10:25 informatyka chemia R (s. 14)/geogr.R (s.13)/matem.R j. hiszp. (s.14)/ j. włoski (s.13)    chemia matematyka
4 10:25 - 11:10  informatyka matematyka  j. polski chemia matematyka
5 11:30 - 12:15 biologia matematyka  fizyka j. angielski p (s.13)/ R  biologia
6 12:15 - 13:00  j. polski j. angielski p (s.13)/R  historia  j. angielski p (s.13)/ R   fizyka
7 13:10 - 13:55  j. polski  j. angielski p (s.13)/R historia  EdB  geografia
8 13:55 - 14:40 biologia R WOS R (s.14)   w-f ch/dz  
9 14:45 - 15:30  biologia R  WOS R (s.14)   w-f ch/dz  
10 15:30 - 16:15       w-f ch/dz   

R - rozszerzenie
pn - pokój nauczycielski

Wychowawca: Kamila Rybaczek - sala 7C

Plan lekcji 2C

Plan lekcji

KLASA 2C

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 3A
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 j.franc.(s.16)/j.hiszp.(s.8C) w-f ch/dz hist.R/matem. R(s.9C) geografia R/historia wyr.  
2 08:45 - 09:30 j.franc.(s.16)/j.hiszp.(s.8C)   w-f ch/dz   hist.R/matem. R(s.9C) prawo (s.9)/geogr.R  historia R (s.9C)
3 09:40 - 10:25 j.franc.(s.16)/j.hiszp.(s.8C)   w-f ch/dz/matem. R (s.9C)   matematyka prawo (s.9)/geogr.R  historia R (s.9C)
4 10:25 - 11:10 matematyka wych./matem. R (s.9C)  j. polski geografia geografia
5 11:30 - 12:15 matematyka j. polski angielski p/R(s.9C) chemia  fizyka
6 12:15 - 13:00 j. polski informatyka angielski p/R(s.9C)   matematyka  biologia
7 13:10 - 13:55 j. polski informatyka język/dziennik (s.4) j. angielski p/R(s.9C) j. niem. p/j.wł.
8 13:55 - 14:40 fizyka WOS R (s. 7C)  język/dziennik (s.4)  j.pol.R (s.14)/j.niem.R(8c)/j.wł.R(s.9c) j. niem. p/j.wł.
9 14:45 - 15:30 hiszpański R(s.13)  WOS R (s. 7C) historia j.pol.R(s.14)/j.niem. R(s.8c)/j.wł.R(s.9c)  j. niem. p
10 15:30 - 16:15 hiszpański R(s.13) WOS R (s. 7C) historia j. niemiecki R (s.8C)  

R - rozszerzenie

Wychowawca: Dorota Kułak - sala 8C

Plan lekcji 3a

Plan lekcji

KLASA 3A

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 3B
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 informatyka R   hist.R (s. 8C)/mat.R geogr. R (s. 8C). biol. R  
2 08:45 - 09:30 inf.R/biol. R(s.4)   hist.R (s. 8C)/mat.R  geogr.R (s. 8C)/biol.R(s.4) historia R
3 09:40 - 10:25  j. polski  matematyka R  fizyka geogr.R (s. 8C)/biol.R(s.4)  historia R
4 10:25 - 11:10  w-f ch/dz matematyka R wychowawcza matematyka j. polski
5 11:30 - 12:15 w-f ch/dz  matematyka angielski p (s. 8C)/ R matematyka geografia
6 12:15 - 13:00  w-f ch/dz j. polski angielski p (s. 8C)/ R    chemia p geografia
7 13:10 - 13:55   j. polski  biologia ang. p (s.8C)/R  j. niem. p (s.8C)/j. wł. p
8 13:55 - 14:40    WOS R (s.7C)/chem.R(s.9C)  matematyka chem.R(s.4)/ j.polski R (s.14)/wł.R(9C)   j. niem. p (s.8C)/j. wł. p
9 14:45 - 15:30     WOS R (s.7C)/chem.R(s.9C)  historia  chem. R(s.4)/j.polski R (s.14)/wł.R(s.9C)   j. niem. p (s.8C)
10 15:30 - 16:15   WOS R(s. 7C)  historia    

R - rozszerzenie

Wychowawca: Iryna Hyrylovska - sala 9C

Plan lekcji 3b

Plan lekcji

KLASA 3B

ROZKŁAD ZAJĘĆ - KLASA 3GA
ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p. Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00 - 08:45 w-f ch/dz HiS/historia R (s.12)  biologia R/niemiecki p (s.7C) historia wyr.  j. angielski R
2 08:45 - 09:30 w-f ch/dz   HiS/historia R (s.12)   biologia R/niemiecki p (s.7C)  WOS R  j. angielski R
3 09:40 - 10:25 w-f ch/dz   prawo (s.12)/język.(s.16)  biologia R/niemiecki p (s.7C)  WOS R retoryka
4 10:25 - 11:10 j. polski R/fakultet prawo (s.12)/język.(s.16) wychowawcza WOS R  j. angielski
5 11:30 - 12:15 j. polski R/fakultet geografia R  matematyka  retoryka j. polski
6 12:15 - 13:00 mat. fakultet p. Ewa geografia R   matematyka j. polski j. polski
7 13:10 - 13:55 mat. fakultet p. Ewa geografia R    matematyka j. polski  j. włoski
8 13:55 - 14:40 matem.R (s.4)/j.niem. R/hist. R j. angielski R  j. angielski p matematyka j. włoski
9 14:45 - 15:30 matem.R (s.4)/j.niem. R/hist. R j. angielski R j. angielski p   matematyka R  
10 15:30 - 16:15 j. niemiecki R    j. angielski p   matematyka R  

R - rozszerzenie

Wychowawca: Monika Świrepo - sala 16

Plan lekcji 3GA

Plan lekcji

KLASA 3GA
Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.