Profil biologiczno-chemiczny

Od początku nauki mocno rozszerzamy przedmioty po to aby od podstaw przygotować młodzież  zarówno na maturę jak i na studia. Naszym celem jest solidne przygotowanie młodzieży na egzaminy, które nie będą stanowiły problemów, czy konieczności podejmowania korepetycji. Przedmiotami wiodącymi są: biologia, matematyka, chemia, j. angielski, j. polski - program tak rozłożony aby wyuczyć od podstaw do rozszerzonej matury. Współpraca naszej szkoły z uczelniami wyższymi dodatkowo wzbogaca naszą ofertę.

Propozycja dla osób, które swoją przyszłość chcą związać
z medycyną, pielęgniarstwem, farmacją, weterynarią...

Kierunek ten budzi duże zainteresowanie wśród uczniów,
a w klasie mamy tylko 18 miejsc, co podnosi jakość nauczania.
Serdecznie zapraszamy!!!

Szkolny plan nauczania

  • Typ szkoły: Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
  • Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III LICZNA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4   4 1 4 1 420
2 JĘZYK ANGIELSKI 3   3 3 3 3 450
3 JĘZYK WŁOSKI
2   2 3 2 3 360
4 WIEDZA O KULTURZE 1           30
5 HISTORIA 2           60
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1           30
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2           60
8 GEOGRAFIA 1           30
9 BIOLOGIA 1 2   3   3 240
10 CHEMIA 1 2   3    3 240
11 FIZYKA 1           30
12 MATEMATYKA 3 3 4 2 3 3 540
13 INFORMATYKA 1           30
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   270
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1           30
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   90
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
17 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO     2 2 120
18 RETORYKA         1 30
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 33 33 32 2940

Wybór przedmiotów - obowiązuje od semestru III.
Od III semestru uczeń musi wybrać min. dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym. w ofercie naszej szkoły, są to:

  • chemia
  • biologia
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
  • języki

Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.