Profil biologiczno-chemiczny

Od początku nauki mocno rozszerzamy przedmioty po to aby od podstaw przygotować młodzież  zarówno na maturę jak i na studia. Naszym celem jest solidne przygotowanie młodzieży na egzaminy, które nie będą stanowiły problemów, czy konieczności podejmowania korepetycji. Przedmiotami wiodącymi są: biologia, matematyka, chemia, j. angielski, j. polski - program tak rozłożony aby wyuczyć od podstaw do rozszerzonej matury. Współpraca naszej szkoły z uczelniami wyższymi dodatkowo wzbogaca naszą ofertę.

Propozycja dla osób, które swoją przyszłość chcą związać
z medycyną, pielęgniarstwem, farmacją, weterynarią...

Kierunek ten budzi duże zainteresowanie wśród uczniów,
a w klasie mamy tylko 18 miejsc, co podnosi jakość nauczania.
Serdecznie zapraszamy!!!

Szkolny plan nauczania

 • TYP SZKOŁY
  Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
 • PODBUDOWA PROGRAMOWA:
  Szkoła podstawowa

  (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)

 • WYBÓR PRZEDMIOTÓW:
  obowiązuje od semestru III
 • OD III SEMESTRU SŁUCHACZ MUSI WYBRAĆ MIN.
  2-3 przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym

  W ofercie naszej szkoły, są to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia. Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

 • DORADZTWO ZAWODOWE
  odbywa się w wymiarze 10 h w 4-letnim cyklu nauczania.
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV LICZBA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4   4   4   4   480
2 JĘZYK ANGIELSKI 4 4 4 4 4 4 4 4 480+480
3 JĘZYK NIEMIECKI 2   2   2   2   240
4 JĘZYK WŁOSKI/HISZPAŃSKI 2   2   2   2   240
5 HISTORIA 2   2   2   2   240
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1   2           90
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2               60
8 GEOGRAFIA 2   2           120
9 BIOLOGIA 2   2     120+240
10 CHEMIA 2   2    3    3 120+240
11 FIZYKA 1   2   1       120
12 MATEMATYKA 6   6   6   6   720
13 INFORMATYKA 2   2           120
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   3   360
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1               30
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   1   120
17 FAKULTETY MATEMATYKA             2   60
18 FAKULTETY JĘZYK POLSKI             2   60
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
19 RETORYKA             1   30
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 37 4 36 8 25 10 29 10 3810+960

*uczeń wybiera dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.