Profil matematyczno-informatyczny z e-sportem

Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do podstawy programowej, po to, aby jak najlepiej wyuczyć młodzież, co w konsekwencji zaowocuje  zdana maturą nie tylko z podstawy, ale także z przedmiotów rozszerzonych. Klasa ta przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z uczelniami technicznymi. Zawód: informatyk, programista, grafik,  jest zawodem najbardziej pożądanym zarówno dziś jak i w przyszłości. Dajemy możliwość uzyskania solidnych podstaw i rozwijania swoich umiejętności i pasji z przedmiotów typowo "ścisłych".

Przedmiotami wiodącymi są: matematyka, informatyka, j. angielski, oraz fizyka lub chemia.

Zajęcia dodatkowe z:

  • programowanie
  • e-sport

Szkolny plan nauczania

  • Typ szkoły: Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
  • Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III LICZNA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
1 JĘZYK POLSKI  4    4 1  4 1 390
2 JĘZYK ANGIELSKI  3    3 1  3  1 330
3  JĘZYK NIEMIECKI  2    2    2   180
4 WIEDZA O KULTURZE  1            30
5 HISTORIA  2            60
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1            30
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI          2    60
8 GEOGRAFIA 1           30
9 BIOLOGIA 1 1         60
10 CHEMIA 1 1   2     120
11 FIZYKA 1 1   2     120
12 MATEMATYKA 3 3 4 2 3 3 540
13 INFORMATYKA 1 2   3   3 270
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   270
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1           30
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   90
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
17 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO      2  2 120
18 RETORYKA          1 30
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 34  30  29 2880

Wybór przedmiotów obowiązuje od semestru III.
Od III semestru uczeń musi wybrać min. dwa przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym.  ofercie naszej szkoły, są to:

  • chemia
  • biologia
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.