Profil matematyczno-informatyczny z e-sportem

Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do podstawy programowej, po to, aby jak najlepiej wyuczyć młodzież, co w konsekwencji zaowocuje  zdana maturą nie tylko z podstawy, ale także z przedmiotów rozszerzonych. Klasa ta przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z uczelniami technicznymi. Zawód: informatyk, programista, grafik,  jest zawodem najbardziej pożądanym zarówno dziś jak i w przyszłości. Dajemy możliwość uzyskania solidnych podstaw i rozwijania swoich umiejętności i pasji z przedmiotów typowo "ścisłych".

Przedmiotami wiodącymi są: matematyka, informatyka, j. angielski oraz fizyka lub chemia.

Zajęcia dodatkowe z:

 • programowanie
 • e-sport

Szkolny plan nauczania

 • TYP SZKOŁY
  Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
 • PODBUDOWA PROGRAMOWA:
  Szkoła podstawowa

  (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)

 • WYBÓR PRZEDMIOTÓW:
  obowiązuje od semestru III
 • OD III SEMESTRU SŁUCHACZ MUSI WYBRAĆ MIN.
  2-3 przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym

  W ofercie naszej szkoły, są to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia. Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

 • DORADZTWO ZAWODOWE
  odbywa się w wymiarze 10 h w 4-letnim cyklu nauczania.
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV LICZBA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
1 JĘZYK POLSKI  4    4    4    4   480
2 JĘZYK ANGIELSKI  4  4 4  4  4  4 480+480
3  JĘZYK NIEMIECKI  2    2    2    2   240
4 JĘZYK WŁOSKI/HISZPAŃSKI 2   2   2   2   240
5 HISTORIA  2      2      240
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1              90
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI                60
8 GEOGRAFIA 2    2  3    3    3 120+270
9 BIOLOGIA 2    2           120
10 CHEMIA 2             120
11 FIZYKA 1    2         120
12 MATEMATYKA 6   6    6   6   720
13 INFORMATYKA 2        3   3 120+180
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3    3   3   360
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1               30
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1    1   1   120
17 FAKULTETY MATEMATYKA             2   60
18 FAKULTETY JĘZYK POLSKI             2   60
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST  ROZSZ  PODST ROZSZ RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
19 RETORYKA             1   30
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 37  4  36 7 25 10 29 10 3810+930
*uczeń wybiera dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym
Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.