Profil lingwistyczny

Duża ilość godzin pozwala na swobodne konwersacje
oraz na pracę nad gramatyką i zdobycie solidnej wiedzy.

Klasy max. 18 osób. Serdecznie zapraszamy!!!

Szkolny plan nauczania

 • TYP SZKOŁY
  Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
 • PODBUDOWA PROGRAMOWA:
  Szkoła podstawowa

  (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)

 • WYBÓR PRZEDMIOTÓW:
  obowiązuje od semestru III
 • OD III SEMESTRU SŁUCHACZ MUSI WYBRAĆ MIN.
  2-3 przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym

  W ofercie naszej szkoły, są to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia. Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

 • DORADZTWO ZAWODOWE
  odbywa się w wymiarze 10 h w 4-letnim cyklu nauczania.
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV LICZBA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4   4   4   4 480+60
2 JĘZYK ANGIELSKI 4 4 4 4 4 4 4 4 480+480
3 JĘZYK NIEMIECKI 3   3   3   3   360
4 JĘZYK WŁOSKI/HISZPAŃSKI 3   3   3   3   360
5 JĘZYK FRANCUSKI 3   3   3   3   360
6 HISTORIA 2   2 2  3 2 240+270
7 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1   2  2      3 90+240
8 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2               60
9 PLASTYKA 1               30
10 GEOGRAFIA 2   2 3   3   3 120+270
11 BIOLOGIA 2   2           120
12 CHEMIA 2   2           120
13 FIZYKA 1   2   1       120
14 MATEMATYKA 4   4   4   4   480
15 INFORMATYKA 1   2         120
16 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   3   360
17 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1               30
18 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   1   120
19 JĘZYKOZNAWSTWO         2   2   120
20 FAKULTETY MATEMATYKA             2   60
21 FAKULTETY JĘZYK POLSKI             2   60
    PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
22 RETORYKA             1   30
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 40 4 39 12 31 13 34 15 4320+1320

*uczeń wybiera dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.