Profil dziennikarsko-prawniczy

Propozycja dla osób, które łatwo nawiązują kontakty z ludźmi, potrafią przemawiać, potrafią negocjować, jasno wyrażać swoje myśli i poglądy. W tej klasie poznasz tajniki prawa, nabędziesz umiejętność redagowania tekstów, poznasz tajniki dziennikarstwa.

Klasa dla osób otwartych i ciekawych świata, które potrafią walczyć o swoje lub innych racje. Zapraszamy :)

Proponujemy koła

 • Dziennikarskie
 • Temidy
 • ... Zaproponuj koło :)

Szkolny plan nauczania

 • TYP SZKOŁY
  Liceum Ogólnokształcące - 4-letni okres nauczania
 • PODBUDOWA PROGRAMOWA:
  Szkoła podstawowa

  (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)

 • WYBÓR PRZEDMIOTÓW:
  obowiązuje od semestru III
 • OD III SEMESTRU SŁUCHACZ MUSI WYBRAĆ MIN.
  2-3 przedmioty do nauki w zakresie rozszerzonym

  W ofercie naszej szkoły, są to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia. Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.

 • DORADZTWO ZAWODOWE
  odbywa się w wymiarze 10 h w 4-letnim cyklu nauczania.
L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV LICZBA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4 4 4 4 2 480+60
2 JĘZYK ANGIELSKI 4 4 4 4 4 4 4 4 480+480
3 JĘZYK NIEMIECKI 2 3 2 2 2 240+90
4 JĘZYK WŁOSKI/HISZPAŃSKI 2 2 2 2 240
5 JĘZYK FRANCUSKI 2 2 2 2 240
6 HISTORIA 2 2 3 2 3 2 3 240+270
7 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1 2 2 3 3 90+240
8 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 60
9 PRAWO 2 2 2 2 240
10 DZIENNIKARSTWO 2 2 2 2 240
11 GEOGRAFIA 2 2 3 3 3 120+270
12 BIOLOGIA 2 2 120
13 CHEMIA 2 2 120
14 FIZYKA 1 2 1 120
15 MATEMATYKA 4 4 4 2 4 2 480+120
16 INFORMATYKA 1 2 1 120
17 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3 3 3 3 360
18 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1 30
19 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1 1 1 1 120
20 PLASTYKA 1 30
21 FAKULTETY MATEMATYKA 2 60
22 FAKULTETY JĘZYK POLSKI 2 60
PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ PODST ROZSZ RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
23 RETORYKA 1 30
PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 41 7 40 12 30 15 33 17 4320+1530

*uczeń wybiera dowolne przedmioty w zakresie rozszerzonym

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.