Profil dziennikarsko-prawniczy

Propozycja dla osób, które łatwo nawiązują kontakty z ludźmi, potrafią przemawiać, potrafią negocjować, jasno wyrażać swoje myśli i poglądy. W tej klasie poznasz tajniki prawa, nabędziesz umiejętność redagowania tekstów, poznasz tajniki dziennikarstwa.

Klasa dla osób otwartych i ciekawych świata, które potrafią walczyć o swoje lub innych racje. Zapraszamy :)

Proponujemy koła

  • Dziennikarskie
  • Temidy
  • ... Zaproponuj koło :)

Szkolny plan nauczania

L.P. PRZEDMIOTY KLASA I KLASA II KLASA III LICZNA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA
OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
1 JĘZYK POLSKI 4 1 4 1 4 1 450
2 JĘZYK ANGIELSKI 3 2 3 2 3 2 450
3 JĘZYK NIEMIECKI 2 1 2 1 2 1 270
4 WIEDZA O KULTURZE     1       30
5 HISTORIA 2 1         90
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 1 1         60
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI     2       60
8 PRAWO   2   2   2 180
8 GEOGRAFIA 1 1   3   3 240
9 BIOLOGIA 1           30
10 CHEMIA 1           30
11 FIZYKA 1           30
12 MATEMATYKA 3 2 4 1 3 2 450
13 INFORMATYKA 1           30
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3   3   3   270
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1           30
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1   1   1   90
    PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY PODSTAWOWY ROZSZERZONY RAZEM
PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
17 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO     3 3 180
18 RETORYKA        1 1 60
  PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN 36 34 31 3030

Copyright © 2018   www.prywatne-liceum.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.